/*
 Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","gl",{title:"Instrucións de accesibilidade",contents:"Axuda. Para pechar este diálogo prema ESC.",legend:[{name:"Xeral",items:[{name:"Barra de ferramentas do editor",legend:"Prema ${toolbarFocus} para navegar pola barra de ferramentas. Para moverse polos distintos grupos de ferramentas use as teclas TAB e MAIúS+TAB. Para moverse polas distintas ferramentas use FRECHA DEREITA ou FRECHA ESQUERDA. Prema ESPAZO ou INTRO para activar o botón da barra de ferramentas."},
{name:"Editor de diálogo",legend:"Dentro dun cadro de diálogo, prema a tecla TAB para desprazarse ao campo seguinte do cadro de diálogo, prema MAIúS + TAB para desprazarse ao campo anterior, prema INTRO para presentar o cadro de diálogo, prema a tecla ESC para cancelar o diálogo. Para os diálogos que te?en varias páxinas, prema ALT + F10 para navegar á lapela da lista. Despois pasar á seguinte lapela con TAB ou FRECHA DEREITA. Para ir á lapela anterior con SHIFT + TAB ou FRECHA ESQUERDA. Prema ESPAZO ou INTRO para seleccionar a lapela da páxina."},
{name:"Editor do menú contextual",legend:"Prema ${contextMenu} ou a TECLA MENú para abrir o menú contextual. A seguir móvase á seguinte opción do menú con TAB ou FRECHA ABAIXO. Móvase á opción anterior con MAIúS + TAB ou FRECHA ARRIBA. Prema ESPAZO ou INTRO para seleccionar a opción do menú. Abra o submenú da opción actual con ESPAZO ou INTRO ou FRECHA DEREITA. Regrese ao elemento principal do menú con ESC ou FRECHA ESQUERDA. Peche o menú contextual con ESC."},{name:"Lista do editor",legend:"Dentro dunha lista, móvase ao seguinte elemento da lista con TAB ou FRECHA ABAIXO. Móvase ao elemento anterior da lista con MAIúS + TAB ou FRECHA ARRIBA. Prema ESPAZO ou INTRO para escoller a opción da lista. Prema ESC para pechar a lista."},
{name:"Barra da ruta ao elemento no editor",legend:"Prema ${elementsPathFocus} para navegar ata os elementos da barra de ruta. Móvase ao seguinte elemento botón con TAB ou FRECHA DEREITA. Móvase ao botón anterior con MAIúS + TAB ou FRECHA ESQUERDA. Prema ESPAZO ou INTRO para seleccionar o elemento no editor."}]},{name:"Ordes",items:[{name:"Orde ?desfacer?",legend:"Prema ${undo}"},{name:"Orde ?refacer?",legend:"Prema ${redo}"},{name:"Orde ?negra?",legend:"Prema ${bold}"},{name:"Orde ?cursiva?",legend:"Prema ${italic}"},
{name:"Orde ?subli?ar?",legend:"Prema ${underline}"},{name:"Orde ?ligazón?",legend:"Prema ${link}"},{name:"Orde ?contraer a barra de ferramentas?",legend:"Prema ${toolbarCollapse}"},{name:"Orde ?acceder ao anterior espazo en foco?",legend:"Prema ${accessPreviousSpace} para acceder ao espazo máis próximo de foco inalcanzábel anterior ao cursor, por exemplo: dous elementos HR adxacentes. Repita a combinación de teclas para chegar a espazos de foco distantes."},{name:"Orde ?acceder ao seguinte espazo en foco?",
legend:"Prema ${accessNextSpace} para acceder ao espazo máis próximo de foco inalcanzábel posterior ao cursor, por exemplo: dous elementos HR adxacentes. Repita a combinación de teclas para chegar a espazos de foco distantes."},{name:"Axuda da accesibilidade",legend:"Prema ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Ir atrás",tab:"Tabulador",enter:"Intro",shift:"Maiús",ctrl:"Ctrl",alt:"Alt",pause:"Pausa",capslock:"Bloq. Maiús",escape:"Escape",pageUp:"Páxina arriba",pageDown:"Páxina abaixo",end:"Fin",home:"Inicio",
leftArrow:"Frecha esquerda",upArrow:"Frecha arriba",rightArrow:"Frecha dereita",downArrow:"Frecha abaixo",insert:"Inserir","delete":"Supr",leftWindowKey:"Tecla Windows esquerda",rightWindowKey:"Tecla Windows dereita",selectKey:"Escolla a tecla",numpad0:"Tec. numérico 0",numpad1:"Tec. numérico 1",numpad2:"Tec. numérico 2",numpad3:"Tec. numérico 3",numpad4:"Tec. numérico 4",numpad5:"Tec. numérico 5",numpad6:"Tec. numérico 6",numpad7:"Tec. numérico 7",numpad8:"Tec. numérico 8",numpad9:"Tec. numérico 9",
multiply:"Multiplicar",add:"Sumar",subtract:"Restar",decimalPoint:"Punto decimal",divide:"Dividir",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Bloq. num.",scrollLock:"Bloq. despraz.",semiColon:"Punto e coma",equalSign:"Signo igual",comma:"Coma",dash:"Guión",period:"Punto",forwardSlash:"Barra inclinada",graveAccent:"Acento grave",openBracket:"Abrir corchete",backSlash:"Barra invertida",closeBracket:"Pechar corchete",singleQuote:"Comi?a simple"});