/*
Copyright (c) 2003-2014, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['eo']={"editor":"Ri?Teksta Redaktilo","editorPanel":"Panelo de la Ri?Teksta Redaktilo","common":{"editorHelp":"Premu ALT 0 por helpilo","browseServer":"Foliumi en la Servilo","url":"URL","protocol":"Protokolo","upload":"Al?uti","uploadSubmit":"Sendu al Servilo","image":"Bildo","flash":"Fla?o","form":"Formularo","checkbox":"Markobutono","radio":"Radiobutono","textField":"Teksta kampo","textarea":"Teksta Areo","hiddenField":"Ka?ita Kampo","button":"Butono","select":"Elekta Kampo","imageButton":"Bildbutono","notSet":"<Defa?lta>","id":"Id","name":"Nomo","langDir":"Skribdirekto","langDirLtr":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRtl":"De dekstro maldekstren (RTL)","langCode":"Lingva Kodo","longDescr":"URL de Longa Priskribo","cssClass":"Klasoj de Stilfolioj","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","cssStyle":"Stilo","ok":"Akcepti","cancel":"Rezigni","close":"Fermi","preview":"Vidigi Aspekton","resize":"Movigi por ?an?i la grandon","generalTab":"?enerala","advancedTab":"Speciala","validateNumberFailed":"Tiu valoro ne estas nombro.","confirmNewPage":"La neregistritaj ?an?oj estas perdotaj. ?u vi certas, ke vi volas ?argi novan pa?on?","confirmCancel":"Iuj opcioj esta ?an?itaj. ?u vi certas, ke vi volas fermi la dialogon?","options":"Opcioj","target":"Celo","targetNew":"Nova Fenestro (_blank)","targetTop":"Supra Fenestro (_top)","targetSelf":"Sama Fenestro (_self)","targetParent":"Patra Fenestro (_parent)","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","styles":"Stilo","cssClasses":"Stilfoliaj Klasoj","width":"Lar?o","height":"Alto","align":"?israndigo","alignLeft":"Maldekstre","alignRight":"Dekstre","alignCenter":"Centre","alignTop":"Supre","alignMiddle":"Centre","alignBottom":"Malsupre","invalidValue":"Nevalida Valoro","invalidHeight":"Alto devas esti nombro.","invalidWidth":"Lar?o devas esti nombro.","invalidCssLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun a? sen valida CSSmezurunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun a? sen valida HTMLmezurunuo (px or %).","invalidInlineStyle":"La valoro indikita por la enlinia stilo devas konsisti el unu a? pluraj elementoj kun la formato de \"nomo : valoro\", apartigitaj per punktokomoj.","cssLengthTooltip":"Entajpu nombron por rastrumera valoro a? nombron kun valida CSSunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nehavebla</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. ?iuj rajtoj rezervitaj.","dlgTitle":"Pri CKEditor","help":"Kontroli $1 por helpo.","moreInfo":"Por informoj pri licenco, bonvolu viziti nian retpa?aron:","title":"Pri CKEditor","userGuide":"CKEditor Uzindikoj"},"basicstyles":{"bold":"Grasa","italic":"Kursiva","strike":"Trastreko","subscript":"Suba indico","superscript":"Supra indico","underline":"Substreko"},"blockquote":{"toolbar":"Cita?o"},"clipboard":{"copy":"Kopii","copyError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras kopiajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-C).","cut":"Eltondi","cutError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras eltondajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-X).","paste":"Interglui","pasteArea":"Intergluoareo","pasteMsg":"Bonvolu glui la tekston en la jenan areon per uzado de la klavaro (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) kaj premu OK","securityMsg":"Pro la sekurecagordo de via TTT-legilo, la redaktilo ne povas rekte atingi viajn datenojn en la po?o. Bonvolu denove interglui la datenojn en tiun fenestron.","title":"Interglui"},"contextmenu":{"options":"Opcioj de Kunteksta Menuo"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selektita)"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Faldi la ilbreton","toolbarExpand":"Malfaldi la ilbreton","toolbarGroups":{"document":"Dokumento","clipboard":"Po?o/Malfari","editing":"Redaktado","forms":"Formularoj","basicstyles":"Bazaj stiloj","paragraph":"Paragrafo","links":"Ligiloj","insert":"Enmeti","styles":"Stiloj","colors":"Koloroj","tools":"Iloj"},"toolbars":"Ilobretoj de la redaktilo"},"elementspath":{"eleLabel":"Vojo al Elementoj","eleTitle":"%1 elementoj"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"ParagrafFormato","tag_address":"Adreso","tag_div":"Normala (DIV)","tag_h1":"Titolo 1","tag_h2":"Titolo 2","tag_h3":"Titolo 3","tag_h4":"Titolo 4","tag_h5":"Titolo 5","tag_h6":"Titolo 6","tag_p":"Normala","tag_pre":"Formatita"},"horizontalrule":{"toolbar":"Enmeti Horizontalan Linion"},"image":{"alertUrl":"Bonvolu tajpi la retadreson de la bildo","alt":"Anstata?iga Teksto","border":"Bordero","btnUpload":"Sendu al Servilo","button2Img":"?u vi volas transformi la selektitan bildbutonon en simplan bildon?","hSpace":"Horizontala Spaco","img2Button":"?u vi volas transformi la selektitan bildon en bildbutonon?","infoTab":"Informoj pri Bildo","linkTab":"Ligilo","lockRatio":"Konservi Proporcion","menu":"Atributoj de Bildo","resetSize":"Origina Grando","title":"Atributoj de Bildo","titleButton":"Bildbutonaj Atributoj","upload":"Al?uti","urlMissing":"La fontretadreso de la bildo mankas.","vSpace":"Vertikala Spaco","validateBorder":"La bordero devas esti entjera nombro.","validateHSpace":"La horizontala spaco devas esti entjera nombro.","validateVSpace":"La vertikala spaco devas esti entjera nombro."},"indent":{"indent":"Pligrandigi Krommar?enon","outdent":"Malpligrandigi Krommar?enon"},"fakeobjects":{"anchor":"Ankro","flash":"Fla?Animacio","hiddenfield":"Ka?ita kampo","iframe":"Enlinia Kadro (IFrame)","unknown":"Nekonata objekto"},"link":{"acccessKey":"Fulmoklavo","advanced":"Speciala","advisoryContentType":"Enhavotipo","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","anchor":{"toolbar":"Ankro","menu":"Enmeti/?an?i Ankron","title":"Ankraj Atributoj","name":"Ankra Nomo","errorName":"Bv entajpi la ankran nomon","remove":"Forigi Ankron"},"anchorId":"Per Elementidentigilo","anchorName":"Per Ankronomo","charset":"Signaro de la Ligita Rimedo","cssClasses":"Klasoj de Stilfolioj","emailAddress":"Retpo?to","emailBody":"Mesa?a korpo","emailSubject":"Mesa?a Temo","id":"Id","info":"Informoj pri la Ligilo","langCode":"Lingva Kodo","langDir":"Skribdirekto","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","menu":"?an?i Ligilon","name":"Nomo","noAnchors":"<Ne disponeblas ankroj en la dokumento>","noEmail":"Bonvolu entajpi la retpo?tadreson","noUrl":"Bonvolu entajpi la URL-on","other":"<alia>","popupDependent":"Dependa (Netscape)","popupFeatures":"Atributoj de la ?prucfenestro","popupFullScreen":"Tutekrane (IE)","popupLeft":"Maldekstra Pozicio","popupLocationBar":"Adresobreto","popupMenuBar":"Menubreto","popupResizable":"Dimensi?an?ebla","popupScrollBars":"Rulumskaloj","popupStatusBar":"Statobreto","popupToolbar":"Ilobreto","popupTop":"Supra Pozicio","rel":"Rilato","selectAnchor":"Elekti Ankron","styles":"Stilo","tabIndex":"Taba Indekso","target":"Celo","targetFrame":"<kadro>","targetFrameName":"Nomo de CelKadro","targetPopup":"<?prucfenestro>","targetPopupName":"Nomo de ?prucfenestro","title":"Ligilo","toAnchor":"Ankri en tiu ?i pa?o","toEmail":"Retpo?to","toUrl":"URL","toolbar":"Enmeti/?an?i Ligilon","type":"Tipo de Ligilo","unlink":"Forigi Ligilon","upload":"Al?uti"},"list":{"bulletedlist":"Bula Listo","numberedlist":"Numera Listo"},"magicline":{"title":"Enmeti paragrafon ?i-tien"},"maximize":{"maximize":"Pligrandigi","minimize":"Malgrandigi"},"pastetext":{"button":"Interglui kiel platan tekston","title":"Interglui kiel platan tekston"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"La teksto, kiun vi volas interglui, ?ajnas esti kopiita el Word. ?u vi deziras purigi ?in anta? intergluo?","error":"Ne eblis purigi la intergluitajn datenojn pro interna eraro","title":"Interglui el Word","toolbar":"Interglui el Word"},"removeformat":{"toolbar":"Forigi Formaton"},"sourcearea":{"toolbar":"Fonto"},"specialchar":{"options":"Opcioj pri Specialaj Signoj","title":"Selekti Specialan Signon","toolbar":"Enmeti Specialan Signon"},"scayt":{"btn_about":"Pri OKDVT","btn_dictionaries":"Vortaroj","btn_disable":"Malebligi OKDVT","btn_enable":"Ebligi OKDVT","btn_langs":"Lingvoj","btn_options":"Opcioj","text_title":""},"stylescombo":{"label":"Stiloj","panelTitle":"Stiloj pri enpa?igo","panelTitle1":"Stiloj de blokoj","panelTitle2":"Enliniaj Stiloj","panelTitle3":"Stiloj de objektoj"},"table":{"border":"Bordero","caption":"Tabeltitolo","cell":{"menu":"?elo","insertBefore":"Enmeti ?elon Anta?","insertAfter":"Enmeti ?elon Post","deleteCell":"Forigi la ?elojn","merge":"Kunfandi la ?elojn","mergeRight":"Kunfandi dekstren","mergeDown":"Kunfandi malsupren ","splitHorizontal":"Horizontale dividi","splitVertical":"Vertikale dividi","title":"?elatributoj","cellType":"?eltipo","rowSpan":"Kunfando de linioj","colSpan":"Kunfando de kolumnoj","wordWrap":"Cezuro","hAlign":"Horizontala ?israndigo","vAlign":"Vertikala ?israndigo","alignBaseline":"Malsupro de la teksto","bgColor":"Fonkoloro","borderColor":"Borderkoloro","data":"Datenoj","header":"Supra pa?otitolo","yes":"Jes","no":"No","invalidWidth":"?ellar?o devas esti nombro.","invalidHeight":"?elalto devas esti nombro.","invalidRowSpan":"Kunfando de linioj devas esti entjera nombro.","invalidColSpan":"Kunfando de kolumnoj devas esti entjera nombro.","chooseColor":"Elektu"},"cellPad":"Interna Mar?eno de la ?eloj","cellSpace":"Spaco inter la ?eloj","column":{"menu":"Kolumno","insertBefore":"Enmeti kolumnon anta?","insertAfter":"Enmeti kolumnon post","deleteColumn":"Forigi Kolumnojn"},"columns":"Kolumnoj","deleteTable":"Forigi Tabelon","headers":"Supraj Pa?otitoloj","headersBoth":"Amba?","headersColumn":"Unua kolumno","headersNone":"Neniu","headersRow":"Unua linio","invalidBorder":"La bordergrando devas esti nombro.","invalidCellPadding":"La interna mar?eno en la ?eloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCellSpacing":"La spaco inter la ?eloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCols":"La nombro de la kolumnoj devas superi 0.","invalidHeight":"La tabelalto devas esti nombro.","invalidRows":"La nombro de la linioj devas superi 0.","invalidWidth":"La tabellar?o devas esti nombro.","menu":"Atributoj de Tabelo","row":{"menu":"Linio","insertBefore":"Enmeti linion anta?","insertAfter":"Enmeti linion post","deleteRow":"Forigi Liniojn"},"rows":"Linioj","summary":"Resumo","title":"Atributoj de Tabelo","toolbar":"Tabelo","widthPc":"elcentoj","widthPx":"Rastrumeroj","widthUnit":"unuo de lar?o"},"undo":{"redo":"Refari","undo":"Malfari"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignori","btnIgnoreAll":"Ignori ?ion","btnReplace":"Anstata?igi","btnReplaceAll":"Anstata?igi ?ion","btnUndo":"Malfari","changeTo":"?an?i al","errorLoading":"Eraro en la servoel?uto el la gastiga komputiko: %s.","ieSpellDownload":"Ortografikontrolilo ne instalita. ?u vi volas el?uti ?in nun?","manyChanges":"Ortografikontrolado finita: %1 vortoj korektitaj","noChanges":"Ortografikontrolado finita: neniu vorto korektita","noMispell":"Ortografikontrolado finita: neniu eraro trovita","noSuggestions":"- Neniu propono -","notAvailable":"Beda?rinde la servo ne funkcias nuntempe.","notInDic":"Ne trovita en la vortaro","oneChange":"Ortografikontrolado finita: unu vorto korektita","progress":"La ortografio estas kontrolata...","title":"Kontroli la ortografion","toolbar":"Kontroli la ortografion"}};