if ($.fn.pagination) {
  $.fn.pagination.defaults.beforePageText = 'Sida';
  $.fn.pagination.defaults.afterPageText = 'av {pages}';
  $.fn.pagination.defaults.displayMsg = 'Visar {from} till {to} av {total} poster';
}
if ($.fn.datagrid) {
  $.fn.datagrid.defaults.loadMsg = 'Bearbetar, vänligen vänta ...';
}
if ($.fn.treegrid && $.fn.datagrid) {
  $.fn.treegrid.defaults.loadMsg = $.fn.datagrid.defaults.loadMsg;
}
if ($.messager) {
  $.messager.defaults.ok = 'Ok';
  $.messager.defaults.cancel = 'Avbryt';
}
if ($.fn.validatebox) {
  $.fn.validatebox.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
  $.fn.validatebox.defaults.rules.email.message = 'Vänligen ange en korrekt e-post adress.';
  $.fn.validatebox.defaults.rules.url.message = 'Vänligen ange en korrekt URL.';
  $.fn.validatebox.defaults.rules.length.message = 'Vänligen ange ett nummer mellan {0} och {1}.';
  $.fn.validatebox.defaults.rules.remote.message = 'Vänligen åtgärda detta fält.';
}
if ($.fn.numberbox) {
  $.fn.numberbox.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
}
if ($.fn.combobox) {
  $.fn.combobox.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
}
if ($.fn.combotree) {
  $.fn.combotree.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
}
if ($.fn.combogrid) {
  $.fn.combogrid.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
}
if ($.fn.calendar) {
  $.fn.calendar.defaults.weeks = ['Sön', 'Mån', 'Tis', 'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lör'];
  $.fn.calendar.defaults.months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec'];
}
if ($.fn.datebox) {
  $.fn.datebox.defaults.currentText = 'I dag';
  $.fn.datebox.defaults.closeText = 'Stäng';
  $.fn.datebox.defaults.okText = 'Ok';
  $.fn.datebox.defaults.missingMessage = 'Detta fält är obligatoriskt.';
}
if ($.fn.datetimebox && $.fn.datebox) {
  $.extend($.fn.datetimebox.defaults, {
    currentText: $.fn.datebox.defaults.currentText,
    closeText: $.fn.datebox.defaults.closeText,
    okText: $.fn.datebox.defaults.okText,
    missingMessage: $.fn.datebox.defaults.missingMessage
  });
}